• View  View

 • 1 / 30  中國時報【潘鈺楨╱專訪】 • View

  View  與《冰毒》角色迥異

  View  View

 • Share to Facebook

  View  View

  View

 • 看似對這類角色頗能駕馭,但她坦言起初完全找不到蓮青的定位。舉例來說,當蓮青被問「有沒有男友」時,很純樸地直接承認;但對於在都市長大、在演藝圈打滾的她來說,本能反應不會如此誠實,她笑著自招:「返璞歸真其實挺不容易的。」好在後來她找到自己與蓮青的共通點,「像是蓮青好不容易找到第一份工作,卻被警察抓到非法打工。」她有感而發說:「我們的人生都常常經歷著『幻想破滅』這件事。」

  新北市平溪區汽車貸款 • 彰化縣二林鎮青年創業貸款條件 >

  View  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime(); • View • View

  View

 • var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="794007411";  View

  View • View

 • 1 - 25 / 30  View

  星國際電影節首映再見瓦城 (圖)  View

  中央社

  2016年12月1日週四 台北標準時間下午9時28分 • Share to Twitter

  Share to Pinterest  Close

  Previous imageNext image

 • 屏東縣竹田鄉哪裡可以借錢 View

  var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime();
  • btzxhbxxn9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()